Ode aan de vier kardinale DeugdenLoflied

op rijm gezongen naar 'De vier bruidegoms' en natuurgetrouw uitgebeeld naar Ripa's 'Iconologia'
door Herm Jan Brascamp, Pim Brascamp, Jan Cornelis Brascamp en Karel Brascamp (zang en dans)
en Agnes Brascamp-van der Hoek (Prudentia), Tineke Brascamp-van der Lee (Justitia), Eva Brascamp (Temperantia) en Pieter Brascamp (Fortitudu),
onder begeleiding van Jan Brascamp (accordeon) op 4 september 1999 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig huwelijksfeest van Marten Hermsen Brascamp en Ineke Jacqueline Roozenburg.

  1.
  Vier deugden ziet gij hier
  T
  Zij deugden voor plezier
  T
  Al vijfentwintig jaren
  Zijn zij de onmisbaren
  TTT
  Dus zijn zij als kwartet
  T
  En keer bijeen gezet.
  T
Prudentia
  2.
  Prudentia

  't Verstand kwam met de tijd
  T
  Bracht slangen-listigheid
  T
  Met wijsheid in het heden
  Door toekomst en verleden
  TTT
  De spiegel reflecteert
  T
  Wat goed is, wat verkeerd
  T
Justitia
  3.
  Justitia

  Hoe hoog de carport mag
  T
  Hangt af van het gezag
  T
  Met zwaard en dichte ogen
  Wordt 't woord der wet gewogen
  TTT
  Zo wordt 't geschil beslecht
  T
  Ook in 't belastingrecht
  T
Temperantia
  4.
  Temperantia

  Het vuur van 't temperament
  T
  Diend' af en toe getemd
  T
  Om 't brandgevaar te weten
  Werd thuis 't humeur gemeten
  TTT
  Dat bracht door wijs beleid
  T
  De deugd der matigheid
  T
Fortitudo
  5.
  Fortitudo

  De kop der veur bij pech
  T
  Dat ging geweldig zeg
  T
  Want ook de kinders zagen
  Hun ouders nimmer klagen
  TTT
  De leeuw staat in zijn hemd
  T
  Door jullie kracht getemd
  T
  6.
  Vier deugden ziet gij hier
  T
  Zij deugden voor plezier
  T
  Al vijfentwintig jaren
  Zijn zij de onmisbaren
  TTT
  Dus zijn zij als kwartet
  T
  En keer bijeen gezet.
  T
terug naar index

TERUG NAAR DE HOME PAGE

Dit is de versie van 5 september 1999
Copyright © 1999 - M.H.Brascamp, All rights reserved.

Deze site wordt gesponsord door
BrascampVeiligheidAdvies