Georg Friedrich von Nassau-Siegen


Georg Friedrich van Nassau-Siegen
Jaar van ontstaan: 17e eeuw
Herkomst: Siegerland
Afmetingen: 73 x 110 cm
Eigenaar: Museum De Waag, Deventer
Inventarisnummer: 2702
Jaar van aanwinst -
Vroegst bekende verblijfplaats: -
Opmerkingen: -


Georg Friedrich von Nassau-Siegen
Georg Friedrich von Nassau-Siegen
1606-1674
Rijksmuseum Amsterdam
SK-A-537
Onbekende schilder
Beschrijving
De plaat toont het wapen van Nassau in vier delen: 1) Nassau 2) Katzenellenbogen 3) Vianden en 4) Dietz.
Olifantsorde Het wapen is omhangen met de versierselen van de Deense Olifantsorde.
Rondom het wapen bevinden verschillende militaire attributen. Aan de zijkanten is de plaat afgewerkt met omkranste zuilen met acanthus kapiteel. Aan de bovenrand is te lezen GEOR.FRID RD.DANIC. Onder het wapen staat in een cartouche SIEGEN.

Er mag worden aangenomen dat het hier gaat om Georg Friedrich von Nassau-Siegen, broer van Johan Maurits (van het Mauritshuis) de Braziliaan. De aanduiding RD.DANIC verwijst naar zijn ridderschap van de Deense orde.

Achtergrond
Georg Friedrich von Nassau-Siegen werd geboren te Dillenburg 23 februari 1606 en overleed te Bergen op Zoom 2 oktober 1674. Zoon van Johan VII (de Middelste) von Nassau-Siegen, en achterkleinzoon van Willem de Rijke.
Kapitein, majoor en kolonel in Staatse dienst. Huwde op 4 juni 1647 Mauritia Eleonora, prinses van Portugal. Werd in 1658 gouverneur van Bergen op Zoom.
In 1664 verscheen bij Hieronymus Canīn te Bergen op den Zoom het "Memoriael Van de Heeren die als Govvernevrs Binnen der Stadt van Bergen op den Zoom gecommandeert hebben". De memoriaal vermeldt: "Mijn Heere den Prins, GEORGH-FREDERICH, Furst van Nassauvv, Grave van Catzenelnboge, Vyanden ende Diest, Heer tot Bielsteyn, Ridder van den Elephant, en Collonel van een Regiment Peerden. Die Godt wil geven een voorspoedige en vreedzame Regeeringe."

Een vrijwel identieke haardplaat bevindt zich in de borg Verhildersum (prov. Groningen).
In de bovenrand staat: I.MAVR.NASS.COM.BRASIL.IMP. (Johan Maurits van Nassau, gouverneur van Brasilie). Johan Maurits was de broer van bovengenoemde Georg Friedrich.
Boven het wapen is een krans van palmtakken afgebeeld met daarin zijn lijfspreuk: QUA PATET ORBIS (zover de wereld(bol) reikt).
Onder het wapen staat 1638, met daaronder SIEGEN.


Referenties
[1] Memoriael Van de Heeren die als Govvernevrs Binnen der Stadt van Bergen op den Zoom gecommandeert hebben, Hieronymus Canīn, Bergen op Zoom, 1664
[2] Persoonlijke communicatie met F. Dijkhuijzen te Hoogland, 2005.


TERUG NAAR DE HOME PAGE

Dit is de versie van 5 augustus 2005
Copyright © 1999 - M.H.Brascamp, All rights reserved.

Deze site wordt gesponsord door
BrascampVeiligheidAdvies B.V.